Langs E-39 i Tysvær kommune, sentralt i en av Vestlandets mest aktive regioner er Aksdal Næringspark vel etablert.

 

Aksdal Næringspark ligger «midt» mellom Bergen og Stavanger. Den sentrale plasseringen og de kommende oppgraderinger av E-39 og E-134 gjør dette til et spennende næringsområde.

Området mellom Bergen og Stavanger er blant Norges mest aktive næringsområder, med et konglomerat av ulike virksomheter. E-39 er hovedplusåren for denne regionen. Fremtidige veiprosjekter som T-Forbindelsen, Rogfast, Hordfast og utbedring av Haukelitrasén gjør at E-39 får en ytterligere sentral rolle i et økende transportbehov for næringer på Sør-Vestlandet

Aksdal Næringspark er etablert midt mellom Bergen og Stavanger, tett inntil E-39. Parkens beliggendhet gjør at den vil spille en sentral rolle i distrubusjon av varer og tjenester, i denne svært så aktive delen av Norge.