Det er ikke uten grunn at Aksdal næringspark blir kalt et veikryss. Med Aksdal som utgangspunkt kommer du deg dit du skal uten å måtte ta omveier.

Øst, vest, nord og sør: Oslo, Haugesund, Bergen og Stavanger. Det er ikke uten grunn at Aksdal næringspark blir kalt et veikryss. Med Aksdal som utgangspunkt kommer du deg dit du skal uten å måtte ta omveier. Med sin strategiske plassering er Aksdal næringspark et attraktivt lokaliseringsalternativ for fremtidens industri og næringsliv.

Veikrysset

Aksdal næringspark i Tysvær kommune ligger sentralt langs E39, om lag 1 km sør for Aksdal sentrum. Næringsområdet som ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund og Stavanger og mellom E39 og E134 er på om lag 400 dekar og har logistikk som fokusområde. Aksdal Næringspark tilbyr næringstomter med fleksible løsninger som inkluderer all nødvendig infrastruktur. Etterspørselen etter næringsareal i området er stor og de fleste tomter er allerede solgt eller reservert i næringsparkens første utbyggingsfase. Tomter i utbyggingsfase to er nå ledige.

Korte avstander, med store fremtidige muligheter

Å etablere seg her er å satse for fremtiden. E39 er hovedpulsåren for denne regionen og området Aksdal Næringspark ligger i er blant Vestlandets mest trafikkerte. Den samlede gjennomgangstrafikken i Aksdal er på over 11.000 kjøretøy per døgn. Ferdigetablerte og fremtidige veiprosjekt som T-forbindelsen, Rogfast, Hordfast og utbedring av Haukelitrasen gjør at E39 får en ytterlige sentral rolle i et økende transportbehov for næringer på Sør-Vestlandet. Fremtidig reisetid mellom Aksdal Næringspark, Bergen og Stavanger vil bli betydelig redusert ved realiseringen av Rogfast og Hordfast. Arbeidet med Rogfast kan starte alt neste år, og ved ferdigstilling er man i Stavanger-området på kun 45 minutter.

Et naturlig sentrum for næringsetablering

Området mellom Bergen og Stavanger er blant Norges mest aktive næringsområder, med et mangfold av ulike virksomheter. De siste 10 årene har området stått for 27% av befolkningsveksten i Norge. Områdets næringsliv omsetter for over 300 milliarder kroner og Aksdal næringspark ligger i kort avstand til en rekke virksomhetsområder. Næringsparkens beliggenhet gjør at den vil spille en sentral rolle i distribusjon av varer og tjenester, nå og i tiden som kommer. Innen en 20 kilometers radius kommer man seg til Haugesund Lufthavn Karmøy, Karmsund havnevesen, E134 til Oslo og regionssenteret Haugesund.

Vil du vite mer om Aksdal Næringspark kontakt oss på M: 466 27 770 eller E:bent@aksdalnaring.no